Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

25 lat minęło…Złota kolekcja pomysłów

W dniach 5-7 grudnia 2019 w Krakowskim Centrum Konferencyjnym w Tomaszowicach położonych u wrót Krakowa od strony północnej, odbyło się Forum programowo-metodyczne pn. 25 lat minęło…Złota kolekcja pomysłów na polsko-niemieckie spotkania młodzieży.

Uczestniczyło w nim ok. 40 nauczycieli i animatorów grup pozaszkolnych reprezentujących łącznie 24 polskich szkoły i organizacje katolickie. Była okazja do świętowania i podsumowania 25-letniej pracy środowiska Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania na rzecz współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej prowadzonej w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNMW).

Jednocześnie opracowywaliśmy zbiór pomysłów programowo-metodycznych na spotkania z wymiany młodzieży. Potraktowaliśmy to jako nasze „dziedzictwo” i dar dla tych, którzy będą kontynuować sztafetę rozsądnego urządzania nadodrzańskiego sąsiedztwa Polski i Niemiec. Wspólnie mamy do zaoferowania innym bardzo dużo a nie młodniejemy a nawet o dziwo odwrotnie…

W ewaluacji spotkania stali uczestnicy naszych szkoleń i konferencji wyrażali opinię, że to Forum było najlepszą ofertą dla nich ze strony SChDW od początku współpracy SChDW i PNWM.

 

Najważniejsze pomysły na zajęcia praktykowane podczas wymian młodzieży pogrupowaliśmy wg 17 punktów. Zawierały one wszystkie optymalne możliwości planowanych zajęć i wydarzeń organizowanych w międzynarodowych projektach młodzieżowych.

1. Przygotowanie wymiany/spotkania

2. Zapoznanie i integracja grupy

3. Spotkanie z rodziną, pierwsze i następne.

4. Dni do dyspozycji rodzin goszczących

5. Oficjalne powitanie z dyrekcją szkoły lub kierownictwem organizacji

6. Zajęcia w szkole lub organizacji

7. Program kulturalny

8. Poznawanie miasta/okolicy/regionu gospodarzy

9. Wycieczki poza miejsce wymiany, z noclegiem lub bez

10. Praca z historią

11. Spotkanie z władzami miasta/gminy/parafii

12. Współczesność Polski i Niemiec

13. Aktywność sportowa i rekreacyjna

14. Spotkanie pożegnalne

15. Podsumowanie - ewaluacja - wnioski

16. Zajęcia/wydarzenia religijne

17. Kontakt pomiędzy kolejnymi spotkaniami grup.

 

Jednym z celów Forum była także wymiana doświadczeń nt. wszelkich trudności, które spotykają organizatorzy wymiany młodzieży - pedagogicznych i programowych oraz związanych z załatwianiem wsparcia spotkań młodzieży ze strony SChDW i PNWM.

W tym aspekcie duże znaczenie ma systematyczność proponowania ofert szkoleniowych SChDW dla animatorów i stałość uczestniczenia w nich przez dużą grupę nauczycieli, z niektórymi spotykamy się na takich wydarzeniach już od 20 lat! Spowodowało to w międzyczasie duże i wzajemne zaufanie do siebie, dzięki czemu w pracy i dyskusjach na Forum była duża i rzadko spotykana szczerość, co z kolei dało możliwość głębokiego wnikania w różne problemy.

Jeden z wieczorów poświęciliśmy na temat: Wymiana – recepta na sukces. Dyskusja

a) Skąd brać motywację, siły i wsparcie do podejmowania trudu prowadzenia wymiany młodzieży?

b) Dlaczego wymiany bywają zawieszane a część partnerstw umiera? W jaki sposób ponownie podejmować kontakt, z tą samą niemiecką szkołą/ organizacją lub z inną. Czy taki powrót do wymiany młodzieży ma sens? Czy w ogóle jest możliwy? A jeśli tak, to pod jakimi warunkami?

Przez prawie 3 godziny omawialiśmy w kręgu poważne problemy związane z wymianą, z którymi w tym czasie zmagało się kilkoro uczestników

Tego wieczoru wszyscy otrzymaliśmy cenne wskazówki dla rozwiązywania spraw najtrudniejszych oraz duże wzmocnienie motywacyjne i czysto ludzkie do dalszego prowadzenia trudnej misji w relacjach polsko-niemieckich.

 

Ważnym momentem Forum było podsumowanie 25 lat pracy dokonane przez pierwszego przewodniczącego Zarządu SChDW o. Krzysztofa Homę SJ. Szczególnie interesujące dla wszystkich były nieznane historie pierwszych wydarzeń z początku lat 90-tych, które przyczyniły się do powstania PNWM i SChDW.

 

 

25 lat minęło