Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Oferta szkoleniowa

Centrum Edukacyjne Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania oferuje szkolenia dla Rad Pedagogicznych placówek oświatowych oraz dla innych grup zawodowych.

Wśród naszych "flagowców" znajdują się programy posiadające rekomendację Małopolskiego Kuratora Oświaty:

- Saper, czyli jak rozmonować agresję

Program profilaktyczno-wychowawczy, którego celem jest wzmocnienie integracji grupy, wzbudzenie skłonności do autorefleksji, a w konsekwencji obniżenia skłonności do zachowań agresywnych.

Program Saper, realizowany jest w dwóch wersjach: dla szkół podstawowych oraz dla gimnazjum i I klas szkół ponadgimnazjalnych.

O programie Saper, mozna przeczytać TUTAJ

O wynikach ewaluacji programu Saper, w gminie Gorlice, można przeczytać TUTAJ

- Prewenter

 Program przygotowujący do samodzielnego prowadzenia zajęć z profilaktyki niedostosowania społecznego (w tym uzależnień), w oparciu o scenariusze zebrane w publikacji "Poznaję - wybieram".

Autorami programów są Renata Knez oraz Wojciech M. Słonina, wieloletni członkowie SChDW, posiadający bogate doświadczenie w działalności szkoleniowej i pracy profilaktycznej z młodzieżą.

W ofercie Centrum Edukacyjnego SChDW znajdują się również szkolenia:

  • Jak radzić sobie z agresją w szkole.
  • Jak współpracować z "trudnym rodzicem".
  • Zgrana klasa. Jak prowadzić zajęcia integracyjne dla klas? (program powstał w opariu o wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami polsko-niemieckimi)
  • Klasa jak huśtawka. (jak pracować z klasą uwzględniając jej proces grupowy).
  • Zarządzanie klasą.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń (zkresu merytorycznego, warunków przeprowadzenia, kosztów) można uzyskać w biurze SChDW:

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
tel./fax: 012 430 31 45
e-mail: biuro[at]*schdw.org.pl
strona www: schdw.org.pl

 *w miejsce [at] wpisz @