Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

O PNWM

 

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania od 1994 roku pełni funkcję Jednostki Centralnej PNWM dla wszystkich szkół katolickich w Polsce oraz katolickich organizacji pozarządowych z terenów centralnej i południowej Polski. W tym czasie do końca 2003 roku koordynowało 871 projektów, w których udział wzięło prawie 30 tysięcy osób.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest pierwszą dwunarodową, polsko-niemiecką organizacją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Utworzona została w roku 1991 przez rządy Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

W roku 1993 PNWM rozpoczęła swoją działalność. Polscy i niemieccy pracownicy, zatrudnieni w dwu biurach w Warszawie i w Poczdamie zajmują się finansowym wspieraniem programów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży organizowanych w obu krajach. Wspieranie oznacza, że dofinansowywane spotkania, praktyki, programy specjalistyczne i inne, w których biorą udział młodzi ludzie z Polski i Niemiec. Inne zadania to pomoc w znalezieniu partnera w drugim kraju, doradzanie we wszelkich merytorycznych i organizacyjnych kwestiach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży oraz możliwie dokładne informowanie o kraju partnera. Pragnie się  w ten sposób polepszać wzajemne zrozumienie, przezwyciężać uprzedzenia i wspierać proces pojednania między Polakami i Niemcami. Popieramy młodych ludzi z Polski i Niemiec angażujących się wspólnie na rzecz wolnej Europy.

 

        Cele PNWM

 • poszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży
 • umożliwianie nowych inicjatyw
 • popieranie wzajemnego zrozumienia
 • przezwyciężanie uprzedzeń
 • torowanie drogi pojednaniu
 • popieranie działań młodych ludzi na rzecz wspólnej Europy.

 

Podział zadań i kompetencji

PNWM jako instytucja dwunarodowa ma dwa biura: w Warszawie i w Poczdamie z następującym podziałem zadań:

Biuro w Warszawie

 • szkolna wymiana młodzieży
 • dokształcanie nauczycieli
 • sportowa edukacja młodzieży
 • promowanie nauki języka.

 

Biuro w Poczdamie

 • pozaszkolna wymiana młodzieży
 • organizacje i związki młodzieży
 • współpraca kulturalna i kościelna
 • programy komunalne
 • trójstronna wymiana młodzieży.

Jednostki centralne 

PNWM przekazuje część swoich uprawnień tzw. jednostkom centralnym, których zadaniem jest rozpatrywanie wniosków od określonych organizacji o dotacje ich projektów, dofinansowywanie tych projektów i ich rozliczanie. W wymienionym zakresie jednostki centralne przejmują kompetencje PNWM dla organizacji im podlegających. Jednostka centralna rozpatruje i opiniuje wnioski zgodnie z Wytycznymi PNWM. SChDW pełni rolę jednostki centralnej PNWM, której podlegają wszystkie szkoły katolickie w Polsce oraz pozarządowe organizacje katolickie z terenu Polski centralnej i południowej.

Możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem jednostki centralnej znacznie upraszcza proces ubiegania się o dotacje, zaoszczędza wiele czasu, przyśpiesza podejmowanie decyzji o dofinansowaniu.