Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Nasza misja

Jesteśmy grupą zrzeszającą polskie organizacje, ośrodki kształceniowe i osoby prywatne, których działalność skupia się na inicjowaniu i rozwoju chrześcijańskich dzieł wychowawczych w duchu społecznego nauczania Kościoła katolickiego i ekumenizmu.
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW), powstało w 1993 roku, z inicjatywy Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego i posiada osobowość prawną.

Misją Stowarzyszenia jest:

 • prowadzenie działalności wychowawczej wśród młodzieży i wśród jej wychowawców na płaszczyźnie społecznej, religijnej, kulturalnej i fizycznej;
 • koordynowanie, wspieranie i inicjowanie dzieł chrześcijańskich działających na tej płaszczyźnie;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i naukowej;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • prowadzenie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty podzielające cele statutowe Stowarzyszenia.

Swoje cele statutowe SChDW realizuje, przede wszystkim, przez:

 • projekty, kursy, seminaria, spotkania;
 • wymianę międzynarodową młodzieży;
 • organizowanie ośrodków i inicjatyw edukacyjnych dla młodzieży i jej wychowawców;
 • współpracę z ludźmi, którzy działają na rzecz przekraczania barier rasowych, kulturowych i społecznych w celu jednania ludzi i narodów, w myśl słów Jezusa: "aby byli jedno";
 • współpracę z multiplikatorami pracy wychowawczej z młodzieżą tak w Polsce jak i zagranicą, oraz z władzami i instytucjami, które zajmują się wyżej wymienionymi problemami;
 • pozaszkolną działalność wychowawczą zorientowaną na międzyregionalną i europejską współpracę;
 • działalność wydawniczą i oświatową w ramach Centrum Edukacyjnego SChDW.