Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

E-fora lokalne

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością organizacji zrzeszonych w SChDW.
Materiały powstały w ramach projektu „SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA. Budowanie i wzmacnianie federacyjnej formy SChDW jako stowarzyszenia zrzeszającego organizacje prorodzinne w oparciu o najwyższe standardy metodologii wychowania".
Projekt realizowany przez SChDW przy wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Klucz Muszyński Mocni w Duchu

 

Towarzystwo Patriotyczne Szczęśliwe Dzieciństwo Theotokos

 

 

 Stowarzyszenie Klucz Muszyński, Muszyna

 

 Stowarzyszenie Mocni w Duchu, Łódź

 

Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego, Nasutów

 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin

 

Centrum Kształcenia i Dialogu "Theotokos",  Gliwice

 

Żywimy nadzieję, że będziemy mogli w podobny sposób zaprezentować inne organizacje zrzeszone w SChDW - są tego równie warte :-)

Zapraszamy na profil SChDW na facebooku: dojđcie na skróty TUTAJ