Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Fora lokalne

Dziękujemy serdecznie za wspólny rok niezwykłej pracy i owocnych spotkań.
Zakończyliśmy organizację 5 FORÓW LOKALNYCH - spotkania przedstawicieli Biura SChDW z 5 organizacjami członkowskimi z oceną rezultatów działań projektowych: konkursu aktywizacji społecznej, wpływu webinarium na poprawę rozpoznawalności i realizacji zapisów statutowych organizacji członkowskich SChDW w środowisku lokalnym, zainteresowania zrzeszeniem potencjalnych organizacji z SChDW.DZIĘKUJEMY NASZYM ORGANIZACJOM CZŁONKOWSKIM I PRZYBYŁYM GOŚCIOM:

„Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego” FORUM LOKALNE SChDW - 22.10.2022 r. w Nasutowie

"Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo" - Lublin - FORUM LOKALNE SChDW 26.11.2022 r.


"Fundacja Mocni w Duchu" - Łódź - FORUM LOKALNE SChDW 16.12.2022 r.

„Theotokos. Centrum Kształcenia i Dialogu” - FORUM LOKALNE SChDW11.12.2022 r. w Gliwicach

5. „Stowarzyszenia Klucz Muszyński” - FORUM LOKALNE SChDW - 13.12.2022 r. w Muszynie

FORA LOKALNE SChDW były jednym z zadań projektu SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA. Budowanie i wzmacnianie federacyjnej formy SChDW jako stowarzyszenia zrzeszającego organizacje prorodzinne w oparciu o najwyższe standardy metodologii wychowania. Projekt realizowany w latach 2020-2022 finansowany jest z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) Narodowego Instytutu Wolności (NIW) https://www.niw.gov.pl/

 
ForaFotoWspomnienia