Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Portal pro-rodzinny.pl

Portal pro-rodzinny.pl

Szanowni Państwo.

Zapraszam do korzystania z efektu naszej pracy - PORTAL https://pro-rodzinny.pl -  jako zadania projektu SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA.

Więcej

Fora lokalne

Fora lokalne

Dziękujemy serdecznie za wspólny rok niezwykłej pracy i owocnych spotkań.
Zakończyliśmy organizację 5 FORÓW LOKALNYCH - spotkania przedstawicieli Biura SChDW z 5 organizacjami członkowskimi z oceną rezultatów działań projektowych: konkursu aktywizacji społecznej, wpływu webinarium na poprawę rozpoznawalności i realizacji zapisów statutowych organizacji członkowskich SChDW w środowisku lokalnym, zainteresowania zrzeszeniem potencjalnych organizacji z SChDW.

Więcej

Aktywna Młodzież

Aktywna Młodzież

Szanowni Państwo.

 Zakończyliśmy projekt pilotażowy „Aktywna Młodzież – utworzenie szkolnych inkubatorów kluczowych kompetencji” przetestowaliśmy przyjęte założeń w wybranych szkołach i wypracowaliśmy:

Więcej

Akademia dla młodych ...

Akademia dla młodych ...

Więcej

Zapraszamy na Ogólnopolskie Forum

Zapraszamy na Ogólnopolskie Forum "Rodzina i Wychowanie/ ON-LINE" Kraków, 22-24 września 2022 r.

9Szanowni Państwo. 

Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie oraz zadeklarowana frekwencję na Ogólnopolskim Forum "Rodzina i Wychowanie Kraków, 22-24 września 2022 r., które rozpocznie się już dziś na Akademii Ignatianum w Krakowie. 

Więcej

Zapraszamy na Ogólnopolskie Forum

Zapraszamy na Ogólnopolskie Forum "Rodzina i Wychowanie"

Ideą forum jest intencja jednoczenia środowiska organizacji działających na rzecz rodziny i wychowania w wartościach chrześcijańskich. Forum to przestrzeń debaty ekspertów, giełdy pomysłów i koncepcji rozwoju rodzin w Polsce oraz wymiana doświadczeń wraz z analizą projektów realizowanych przez biuro SChDW i partnerów stowarzyszenia.

Więcej

SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA

SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania dzięku wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizuje w latach 2020-2022 zadanie publiczne pn: „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, zadanie pod tytułem: SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA. Budowanie i wzmacnianie federacyjnej formy SChDW jako stowarzyszenia zrzeszającego organizacje prorodzinne w oparciu o najwyższe standardy metodologii wychowania".

Więcej

E-fora lokalne

E-fora lokalne

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością organizacji zrzeszonych w SChDW.
Materiały powstały w ramach projektu „SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA. Budowanie i wzmacnianie federacyjnej formy SChDW jako stowarzyszenia zrzeszającego organizacje prorodzinne w oparciu o najwyższe standardy metodologii wychowania".
Projekt realizowany przez SChDW przy wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Klucz Muszyński Mocni w Duchu

 

Towarzystwo Patriotyczne Szczęśliwe Dzieciństwo Theotokos

Więcej