Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Dziękujemy serdecznie za wspólny rok niezwykłej pracy i owocnych spotkań.
Zakończyliśmy organizację 5 FORÓW LOKALNYCH - spotkania przedstawicieli Biura SChDW z 5 organizacjami członkowskimi z oceną rezultatów działań projektowych: konkursu aktywizacji społecznej, wpływu webinarium na poprawę rozpoznawalności i realizacji zapisów statutowych organizacji członkowskich SChDW w środowisku lokalnym, zainteresowania zrzeszeniem potencjalnych organizacji z SChDW.

Szanowni Państwo.

 Zakończyliśmy projekt pilotażowy „Aktywna Młodzież – utworzenie szkolnych inkubatorów kluczowych kompetencji” przetestowaliśmy przyjęte założeń w wybranych szkołach i wypracowaliśmy: