Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Szkolenie w Banja Luce

Szkolenie w Banja Luce

Dzięki funduszom Episkopatu USA wspieramy szkołę w Bośni i Hercegowinie podarowaną Janowi Pawłowi II w 2003 roku przez przywódcę bośniackich Serbów. W dniach 26-27 lutego 2018 trenerzy Centrum Arrupe przebywali w Banja Luce w ramach projektu realizowanego przez SChDW.

Więcej

Spotkanie z nauczycielami w Bośni

Spotkanie z nauczycielami w Bośni

W lutym tego roku przewodniczący SChDW odwiedzi katolicką szkołę w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina). Spotka się z dyrekcją oraz z nauczycielami, których zapozna z Ignacjańskim Modelem Pedagogii. Celem wizyty jest zaplanowanie współpracy w promowaniu szkolnictwa katolickiego.

Więcej

Narada SChDW w Warszawie

Narada SChDW w Warszawie

We wtorek, 6 lutego 2018, w Domu Polonii w Warszawie, odbyła się narada Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania poświęcona współpracy organizacji członkowskich w pozyskiwaniu funduszy oraz poszerzeniu sieci współpracy o organizacje, które w ostatnim czasie wspierały działania rzecznicze Stowarzyszenia. 

Więcej

SChDW wzmacnia swoją pozycję

SChDW wzmacnia swoją pozycję

W Warszawie, w dniach 9-10 listopada, na zebraniu roboczym przedstawicieli kilku organizacji należących do SChDW przedyskutowano plusy i minusy różnorodności kulturowej w programie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz podjęto inicjatywy ważne dla rozwoju Stowarzyszenia.

Więcej

W Albanii o sytuacjach kryzysowych

W Albanii o sytuacjach kryzysowych

W Durres w Albanii odbyło się w dniach 14-16 października szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Kościół katolicki. Tematem był fundraising, zarządzanie finansami oraz ochrona dzieci przed nadużyciami seksualnymi. Zajęcia prowadzili: Zamira Dema Muca, Wojciech Żmudziński Sj i Adam Żak SJ.

Więcej

Konferencja PNWM

Konferencja PNWM

W dniach 28-30 września odbyła się w Wieliczce konferencja dla szkół katolickich uczestniczących w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zastanawiano się m.in. jakie umiejętności i kompetencje potrzebne są osobie organizującej wymianę młodzieży. Przedyskutowano także priorytet tematyczny na lata 2017-2019 - Różnorodność.

Więcej

SChDW szkoli psychologów i wychowawców na Ukrainie

SChDW szkoli psychologów i wychowawców na Ukrainie

Tuż obok nas dzieją się rzeczy okrutne. Ukraińskie dzieci żyją w atmosferze ciągłego zagrożenia, skazane są na pełne lęku dzieciństwo, na los wojennych sierot. Wielu ojców zabija alkohol, niejeden tato z doktoratem wyjeżdża za granicę na „zmywak”, inni giną od kul z karabinu. Przecież to nasi sąsiedzi.

Więcej

Narada programowa SChDW w Warszawie Falenicy

Narada programowa SChDW w Warszawie Falenicy

W Warszawie Falenicy w dniach 24-25 maja odbył się Walny Zjazd oraz Narada Programowa SChDW. Podczas narady podejmowane były nowe inicjatywy mające na celu stworzenie wspólnego frontu na polu wychowania, pozyskiwanie funduszy na dzieła edukacyjne, a także rozbudowanie sieci chrześcijańskich szkół i organizacji na kraje byłego bloku sowieckiego.

Więcej