Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

SChDW wzmacnia swoją pozycję

SChDW wzmacnia swoją pozycję

W Warszawie, w dniach 9-10 listopada, na zebraniu roboczym przedstawicieli kilku organizacji należących do SChDW przedyskutowano plusy i minusy różnorodności kulturowej w programie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz podjęto inicjatywy ważne dla rozwoju Stowarzyszenia.

Więcej

W Albanii o sytuacjach kryzysowych

W Albanii o sytuacjach kryzysowych

W Durres w Albanii odbyło się w dniach 14-16 października szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Kościół katolicki. Tematem był fundraising, zarządzanie finansami oraz ochrona dzieci przed nadużyciami seksualnymi. Zajęcia prowadzili: Zamira Dema Muca, Wojciech Żmudziński Sj i Adam Żak SJ.

Więcej

Konferencja PNWM

Konferencja PNWM

W dniach 28-30 września odbyła się w Wieliczce konferencja dla szkół katolickich uczestniczących w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zastanawiano się m.in. jakie umiejętności i kompetencje potrzebne są osobie organizującej wymianę młodzieży. Przedyskutowano także priorytet tematyczny na lata 2017-2019 - Różnorodność.

Więcej

SChDW szkoli psychologów i wychowawców na Ukrainie

SChDW szkoli psychologów i wychowawców na Ukrainie

Tuż obok nas dzieją się rzeczy okrutne. Ukraińskie dzieci żyją w atmosferze ciągłego zagrożenia, skazane są na pełne lęku dzieciństwo, na los wojennych sierot. Wielu ojców zabija alkohol, niejeden tato z doktoratem wyjeżdża za granicę na „zmywak”, inni giną od kul z karabinu. Przecież to nasi sąsiedzi.

Więcej

Narada programowa SChDW w Warszawie Falenicy

Narada programowa SChDW w Warszawie Falenicy

W Warszawie Falenicy w dniach 24-25 maja odbył się Walny Zjazd oraz Narada Programowa SChDW. Podczas narady podejmowane były nowe inicjatywy mające na celu stworzenie wspólnego frontu na polu wychowania, pozyskiwanie funduszy na dzieła edukacyjne, a także rozbudowanie sieci chrześcijańskich szkół i organizacji na kraje byłego bloku sowieckiego.

Więcej

Petycja w sprawie funduszy norweskich

Petycja w sprawie funduszy norweskich

W trosce o większą dostępność funduszy norweskich skierowaliśmy petycję do Pani Beaty Szydło, Premiera RP oraz JE Karstena Klepsvik, Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce. Chodzi nam o to, by wspierane były różne organizacje, a nie tylko te największe, których działalność koncentruje się w dużych ośrodkach miejskich. 

Więcej

Spotkanie Zarządu SChDW

Spotkanie Zarządu SChDW

1 marca 2017 roku w Warszawie Falenicy odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

Tematem spotkania było finansowe wspieranie organizacji chrześcijańskich działających na polu edukacji. Przedyskutowano także działania realizowane w ramach projektów finansowanych przez Episkopat USA w krajach byłego bloku sowieckiego.

Więcej

Wspieramy szkoły w Albanii

Wspieramy szkoły w Albanii

W dniach 14-20 lutego realizowaliśmy projekt wspierania katolickich szkół w Albanii. Odwiedziliśmy prowadzone przez siostry przedszkole we Vlorze, na południu Albanii (na zdjęciu), oraz prowadziliśmy szkolenie dla dyrektorów szkół w portowym mieście Durres. W trzydniowym kursie na temat misji szkoły uczestniczyło 35 osób przybyłych z różnych regionów Albanii.

Więcej